Publicaties

PUBLICATIES

I.Encyclopedische werken

Auteur/medewerker monKEY.be Vandewinckele XIV – BTW.

Commentator/annotator BTW- rechtspraak monKEY.be Vandewinckele XIV – BTW en Fiscale Rechtsbronnen.

Vaste medewerker/vertaler EasyWeb, Kluwer.

II.Monografieën

S. REYNDERS, Btw-jaaroverzicht 2016. Een helder overzicht van het gewijzigde btw- landschap, Kluwer, Mechelen, 2017, 326 p.

REYNDERS, S., Het geregistreerd kassasysteem in de horeca. Dé gids voor alle gebruikers (Tweede, nieuwe geactualiseerde versie), Kluwer, Mechelen, 2015, 179 p.

REYNDERS, S., Alles wat u moet weten over het geregistreerd kassasysteem, Fiscaal Informatief, Mechelen, 2014, 173 p.

REYNDERS, S., Het geregistreerd kassasysteem in de horeca. Dé gids voor alle gebruikers, Kluwer, Mechelen, 2014, 173 p.

REYNDERS, S., Hoe factureren? De meest gestelde praktijkvragen, Kluwer, Mechelen, 2013, 118 p.

REYNDERS, S., De factuur in 40 vragen, Fiscaal Informatief, Mechelen, 2013, 118 p.

BATTIAU, P., DESMEYTERE, I., GOVERS, M., LEJEUNE, I., REYNDERS, S., OWENS, J.P., STAS, D. en WILLE, W., 40 jaar Belgische btw. Verleden, heden en toekomst, Kluwer, Mechelen, 2012, 171 p.

REYNDERS, S., Beknopte Intrastat-handleiding, Kluwer, Mechelen, 2012, 107 p. REYNDERS, S., Wegwijs in Intrastat, Fiscaal Informatief, Wevelgem, 2012, 105 p. REYNDERS, S., Belastingwijzer BTW 2005, ced.samsom, Mechelen, 2005, 177 p. REYNDERS, S., Beknopte Intrastat-handleiding, Kluwer, Mechelen, 2005, 110 p.

GERMONPRE, L., HENS, B., REYNDERS, S., RYSMAN, F., TACK, T., VANDELANOTTE, R., VAN BIERVLIET, C., VAN SANDE, H., Zakboekje voor de accountant, Kluwer, Mechelen, 2005, 1466 p.

REYNDERS, S., Belastingwijzer BTW 2004, ced.samsom, Mechelen, 2004, 181 p.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 2004, Kluwer, Mechelen, 2004, 515 p.

GERMONPRE, L., HENS, B., REYNDERS, S., RYSMAN, F., TACK, T., VANDELANOTTE, R., VAN BIERVLIET, C., VAN SANDE, H., Zakboekje voor de accountant, Kluwer, Mechelen, 2004, 1448 p.

VAN BIERVLIET, C., TIEST, R., DE GROOTE, J., DESTERBECK, F., ROUSSEAUX, J., REYNDERS, S., Fiscaal Jaarboek 2003.2, ced.samsom, Mechelen, 2003, 1699 p.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 2003, ced.samsom, Mechelen, 2003, 499 P.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 2002, ced.samsom, Diegem, 2002, 479 p.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 2001, ced.samsom, Diegem, 2001, 469 p.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 2000, ced.samsom, Diegem, 2000, 473 p.

REYNDERS, S., De registratie als aannemer. Fiscale, sociale en BTW-aspecten van onroerende werkzaamheden, in Fiscale Wenken, ced.samsom, Diegem, 1999, 499 p.

REYNDERS, S. en VAN MELKEBEKE, P., BTW & Successie-, Registratie-, Hypotheek-, Griffie- en Zegelrechten 1999, ced.samsom, Diegem, 2004, 469 p.

REYNDERS, S., Bancaire en financiële diensten in de zin van de BTW-wetgeving en de gevolgen op het recht op aftrek van BTW, in Fiscale Dossiers Vandewinckele, ced.samsom, Diegem, 1998, 52 p.

REYNDERS, S., BTW en verkoopbevorderende maatregelen, in Fiscale Dossiers Vandewinckele, ced.samsom, Diegem, 1997, 104 p.

III.Bijdragen in boeken en tijdschriften

2017

S. REYNDERS, “Tijdelijke, veralgemeende verlegging van de btw-heffing in de strijd tegen btw-fraude in de maak?”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 16, 6.

S. REYNDERS, “Binnenkort toch verlaagd btw-tarief voor digitale publicaties?”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 15, 5.

S. REYNDERS, “Geen verlaagd btw-tarief voor de levering van digitale boeken langs elektronische weg: (on)gelijke behandeling?”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 12.

S. REYNDERS, “Bewijs van vrijgestelde intracommunautaire leveringen: ook substance over form?”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 11.

S.REYNDERS, “Overzicht rechtspraak btw 2006-2009”, AFT, 2017/2, p. 5-66.

S. REYNDERS, “Btw-kwartaalaangevers: kwartaalvoorschotten afgeschaft, nieuw decembervoorschot ingevoerd”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 9.

S. REYNDERS, “Commissie publiceert plannen over btw-modernisering en grensoverschrijdende e-commerce”, Acc. & Fisc., 2017, nr. 5.

S. REYNDERS en K. VANMEERHAEGHE, “Btw-overbrenging. Ook hier soepelere houding tegenover de formaliteiten”, Fiscale Wenken, 2017/04.

S. REYNDERS en K. VANMEERHAEGHE, “Nu toch btw-aftrek op basis van niet-conforme aankoopfactuur?”, Fiscale Wenken, 2017/2.

2016

S. REYNDERS, “Overbrenging van goederen naar een andere lidstaat – ook vrijstelling zonder vermelding van btw-identificatienummer”, Acc. & Fisc., 2016, nr. 41.

S. REYNDERS, “Is plasma bloed? En wat met de btw-vrijstelling?”, Acc. & Fisc., 2016, nr. 36.

S. REYNDERS, “Grensoverschrijdende handelingen tussen hoofdhuis en bijhuis: btw- aftrek is niet gelinkt aan de afdracht van de verschuldigde btw”, Acc. & Fisc., 2016, nr. 32.

S. REYNDERS, “Recht op aftrek van historische btw – wat is dit nu eigenlijk?”, Tijdschrift Notarieel Management, september 2016, p. 57.

J. VANDER DONCKT en S. REYNDERS, “Digitalisering van de notariële boekhouding”, Tijdschrift Notarieel Management, september 2016, p. 64.

S. REYNDERS, “Terbeschikkingstelling van bergruimte – btw-opportuniteit, maar opgelet voor valkuilen”, Tijdschrift Notarieel Management, september 2016, p. 71.

S. REYNDERS, “Nieuwe btw-regeling voor waardebonnen op komst – eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel?”, Acc. & Fisc., 2016, nr. 28.

S. REYNDERS, “Btw-statuut van de bestuurder-rechtspersoon – geen keuzemogelijkheid meer”, Tijdschrift Notarieel Management, juni 2016, p. 37.

S. REYNDERS, “Nu ook van btw vrijgestelde drank- en eetgelegenheid in lokale dienstencentra”, Accountancy Actualiteit, 2016/19.

S. REYNDERS, “Toch recht op aftrek van btw op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?”, Accountancy Actualiteit, 2016/19.

S. REYNDERS, “Nieuwe btw-cafetariaregeling toegelicht”, Accountancy Actualiteit, 2016/18.

VANMEERHAEGHE, K. en REYNDERS, S., “Btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ‘new style’ vanaf 1 juli 2016 brengt belangrijke uitbreidingen”, Acc.Act., 2016, nr. 14, p. 2-4.

REYNDERS, S., “Btw-statuut van de bestuurder-rechtspersoon – geen keuzemogelijkheid meer”, TNM, juni 2016, p. 37.

REYNDERS, S., “Diëtisten en btw: hoe gezond zijn de btw-vrijstellingen?”, Fisc.Act., 2016, nr. 20, p. 8.

REYNDERS, S., “Homeopaten en acupuncturisten blijven aan btw onderworpen”, Fisc.Act., nr. 19, p. 10.

REYNDERS, S., “Opeisbaarheid van btw – daar is de (voorschot)factuur weer!”, TNM, maart 2016, p. 7.

REYNDERS, S., “Misbruik bij verkopen op afstand: fiscus vult vervoersrelatie strenger in”, Fisc.Act., 2016, nr. 7, p. 1.

REYNDERS, S., “Btw: overdracht algemeenheid omvat niet per se centrale ondersteunende diensten”, Fisc. Act., 2016, nr. 3, p. 11.

REYNDERS, S., “Opeisbaarheid van btw – daar is de (voorschot)factuur weer!”, Today’s Lawyer, 2016, nr. 1, p. 20.

S. REYNDERS, “Opeisbaarheid van btw – daar is de (voorschot)factuur weer”, Tijdschrift Notarieel Management,, maart 2016, p. 7.

REYNDERS, S., “Verlaagd btw-tarief van 6% op schoolgebouwen”, Fisc. Act., 2016, nr. 2, p. 9.

REYNDERS, S., “Digitale kranten en tijdschriften voortaan belast met 21% btw”, Fisc. Act., 2016, nr. 1, p. 12.

2015

S. REYNDERS, “Verlaagd btw-tarief voor de renovatie van privéwoningen vanaf 10 jaar – overgngsmaatregelen”, Tijdschrift Notarieel Management, december 2015, p. 94.

REYNDERS, S., “Kiezen voor nieuwe kleine ondernemingsregeling vanaf 1 januari 2016? Uiterlijk op 15 december!”, Fisc.Act., 2015, nr. 41, p. 6-8.

REYNDERS, S., “Vrijstelling voor bevoorrading zeeschepen ook voor levering aan tussenpersonen”, Fisc. Act., 2015, nr. 40, p. 8-10.

REYNDERS, S., “Bitcoin: to VAT or not to VAT?”, Fisc. Act., 2015, nr. 36, p. REYNDERS, S., “Overzicht btw-rulings”, Fisc. Act., 2015, nr. 34, p. 13-16.

REYNDERS, S., “Verhuur bergruimte: 10%-tolerantie wordt volumecriterium”, Fisc. Act., 2015, nr. 32, p. 6-7.

REYNDERS, S., “Geen doorverkoop evenemententickets onder margeregeling, tenzij het collector’s items zijn”, Fisc. Act., 2015, nr. 28, p. 15-16.

REYNDERS, S., “Schenking voedseloverschotten en btw: fiscus breidt tolerantie uit”, Fisc. Act., 2015, nr. 26, p. 9-11.

REYNDERS, S. en VAN DIJCK, E., “België trekt antimisbruikbepaling btw-eenheid in na Skandia-arrest”, Fisc. Act., 2015, nr. 24, p. 5-9.

GHYSELS, R. en REYNDERS, S. “La réserve de liquidation: en vigueur dès l’exercice d’imposition 2015”, Act. Compt., 2015, nr. 1.

2014

REYNDERS, S., “De geregistreerde kassa in de horeca: fiscus licht verder toe”, Fisc.Act., 2014, nr. 42, p. 4-7.

REYNDERS, S., “SEPA en IBAN – wat verandert er voor u en uw klanten op 1 februari 2014?”, Pacioli, nr. 376, p. 6-8.

REYNDERS, S., “SEPA et IBAN: ce qui changera pour vous et vos clients le 1er févriér 2014?”, Pacioli, n° 376, p. 6-8.

2013

REYNDERS, S., “De nieuwe btw-onderwijsvrijstelling toegelicht”, Tijdschrift FiscaalInformatief, 2012/5, p. 6-12.

 

2006

REYNDERS, S., “Handelingen binnen BTW-carrousel: toch recht op aftrek”, Fisc.Act., 2006, nr. 2, p. 4-6.

REYNDERS, S., “BTW-ontvanger nu ook gewapend tegen georganiseerd onvermogen via overdracht handelszaak”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2006, 1.2.

2005

REYNDERS., S., “Ook BTW-ontvanger heeft nu wapen tegen bedrieglijk onvermogen door overdracht van algemeenheid van goederen”, Fisc. Act., 2005, nr. 43, p. 4.

REYNDERS, S., “EU Raad zorgt voor meer uniforme toepassing van de Zesde BTW-Richtlijn”, Intern. Fisc. Act., 2005, nr. 10, p. 6.

REYNDERS, S., “Nieuwe BTW-Verordening verduidelijkt en definieert een aantal bepalingen uit de Zesde BTW-Richtlijn”, Bulletin Fiscale Dossiers Vandewinckele, 2005, nr. 20, p. 8.

REYNDERS, S., “Fiscus aanvaardt retroactieve toepassing Seeling-arrest”, Fisc. Act., 2005, nr. 25.

REYNDERS, S., “Overdracht van optierecht tot aankoop onroerend goed is voortaan steeds aan BTW onderworpen”, Fisc. Act., 2005, nr. 25.

REYNDERS, S., “Fiscus verduidelijkt wijzigingen m.b.t. wedersamenstelling kapitaal aan K.B. nr. 30”, Fisc. Act., 2005, nr. 23.

REYNDERS, S., noot onder Cass., 24 oktober 2004, “Vallen handelingen gesteld in het kader van een B.T.W.-carrousel binnen de werkingssfeer van de BTW?”, A.F.T., nr. 6-7, p. 30.

REYNDERS, S., “Hervorming van de belasting van personenauto’s op til”, Intern. Fisc. Act., 2005, nr. 7.

REYNDERS, S., “Verzending van de afnamen voor biologische analyses: met BTW of niet”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 474.2.

REYNDERS, S., “Tijdelijke onduidelijkheid omtrent de BTW-belastingplichtigheid van de gemeenten?”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 474.3.

REYNDERS, S., “Elia-heffing behoort tot de maatstaf van heffing”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 473.3.

REYNDERS, S. “Eerste inbezitneming of ingebruikneming nieuw gebouw is feitenkwestie, BTW bij levering aan openbare instellingen is opeisbaar bij aanvaarding”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 472.3.

REYNDERS, S., “Verkeerde toepassing van een verlaagd BTW-tarief? Bewijslast ligt bij de fiscus”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 472.4.

REYNDERS, S., “Overdracht optierecht tot aankoop van onroerend goed voortaan aan de BTW onderworpen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 470.3.

REYNDERS, S., “Europese Commissie publiceert resultaten publieke consultatie betreffende plaats van de dienst voor handelingen met niet-belastingplichtigen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2005, nr. 469.2.

REYNDERS, S., “Recht op aftrek van BTW voor privé-woningen: de fiscus slaat wild om zich heen”, Fisc. Act., 2005, 7, 3-5.

2004

REYNDERS, S., “BTW-Rechtspraak”, Fisc. Act., 2004, 3, 9-12.

REYNDERS, S., “BTW. Uitbreiding EG: gevolgen voor verlegging bij invoer”, Intern. Fisc. Act., 2004, 1, 2-4.

REYNDERS, S., “Geen verlaging van het BTW-tarief op breedbandverbindingen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 439.

REYNDERS, S., “Facturatie en leveringen van goederen aan diplomatieke, consulaire, militaire en internationale instellingen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 439.

REYNDERS, S., “Wijzigingen inzake de plaats van de dienst voor BTW-doeleinden – de Europese Commissie publiceert haar voorstel – de ontvanger van de dienst als algemeen criterium”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 434.

REYNDERS, S., “De invloed van de uitbreiding van de Europese Gemeenschap op de verleggingsregeling bij invoer – de BTW-administratie licht toe”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 434.

REYNDERS, S., “Toepassing van de BTW-aftrekbeperking op voertuigen met dubbele cabine van het type pick-up verder toegelicht”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 433.

REYNDERS, S., “Exploitatie van een parking door een gemeente – aan de BTW onderworpen wanneer op privaat domein”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 433.

REYNDERS, S., “BTW-tarief voor het sorteren van fruit – geen concurrentievervalsing tussen fruitveiling en fruitteler”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 433.

REYNDERS, S., “Proportionaliteit van de BTW-boetes twijfelachtig. Nieuwe boeteschalen op komst?”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 433.

REYNDERS, S., “Vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen – het Hof van Justitie behoudt, maar versoepelt de therapeutische toets”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 432.

REYNDERS, S., “Aanschrijving nr. 24/2003: de nieuwe regeling van de maandelijkse teruggaaf verder toegelicht”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2004, nr. 431.

2003

OLKUSKA, E. en REYNDERS, S., “Feesten, opendeurdagen niet langer ‘kosten van onthaal’?”, Fisc. Act., 2003, 30, 1-2.

REYNDERS., S., “Mogelijk toch verlaagd BTW-tarief voor horeca, niet voor cd’s, dvd’s”, Fisc. Act., 2003, 28, 8.

REYNDERS, S., “Terbeschikkingstelling opslagruimte samen met onroerende verhuur toch belast met BTW?”, Fisc. Act., 2003, 26, 1-3.

REYNDERS, S., “Recht op aftrek vervalt al na drie i.p.v. vijf jaar”, Fisc. Act., 2003, 25, 1-3.

REYNDERS, S., “Verhuur van uit hun aard onroerende goederen. Hof van Justitie breidt vrijstelling uit”, Fisc. Act., 2003, 3, 3-5.

REYNDERS, S., “BTW. Scanningsvereiste leidt ook tot nieuwe formulieren voor kwartaalaangiften”, Fisc. Act., 2003, 2, 6.

REYNDERS, S., “BTW-regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit zijn aanwijziging toe”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 408.

REYNDERS, S., “Herziening voordelen mogelijk”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 409.

REYNDERS, S., “Ontvangen kortingsbons behoren tot de maatstaf van heffing (bis)”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 409.

REYNDERS, S., “De BTW-behandeling voor het vestigen van een vruchtgebruik op gebouwen – de Minister van Financiën brengt de principes in herinnering”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 409.

REYNDERS, S., “Waarheen leidt de toekomst van de BTW? De Europese Commissie licht haar plannen toe”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 430.

REYNDERS, S., “Het verzoek tot kwijtschelding van geldboeten inzake BTW heeft geen schorsend effect”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 426.

REYNDERS, S., “BTW-statuut van vereffenaars van vennootschappen verder toegelicht”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 425.

REYNDERS, S., “Toepassing van het verlaagd BTW-tarief voor auto’s voor invaliden en gehandicapten – invulling van het concept “persoonlijk gebruik”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 424.

REYNDERS, S. en BUELENS, B., “Regering lopende zaken wijzigt enkele belangrijke termijnen inzake recht op aftrek en teruggaaf van BTW”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 423.

REYNDERS, S., “De nieuwe BTW-regeling voor radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten vanaf 1 juli 2003”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 422.

REYNDERS, S., “Wijziging aan de digitale bewaring van kasticketten”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 421.

REYNDERS, S., “Digitale bewaring van kasticketten voor hotelhouders, restauranthouders en car-washbedrijven”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 421.

REYNDERS, S., “Wijziging aan de BTW-tarieven voor levende herten, eetbare vissen en siervissen en geneesmiddelen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 421.

REYNDERS, S., “Scanningsvereiste leidt ook tot nieuwe formulieren voor kwartaalaangifte”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 412.

REYNDERS, S., “Verlaagd BTW-tarief voor geregistreerde aannemer is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 411.

REYNDERS, S., “CD-roms blijven onderworpen aan het standaard BTW-tarief van 21%”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 411.

REYNDERS, S., “Ook buitenlandse leveringen moeten worden opgenomen in de jaarlijkse opgave van BTW-belastingplichtige afnemers”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2003, nr. 411.

2002

REYNDERS, S., “Nieuwe omschrijving gebouwen en nieuwe termijn voor nieuw gebouw”, Fisc. Act., 2002, 32, 1-3.

REYNDERS, S., “Administratie laat digitale bewaring van stukken m.b.t. kasregisters toe”, Fisc. Act., 2002, 28, 2-5.

REYNDERS, S., “BTW op subsidies als ze tegenprestatie voor dienst vormen”, Intern. Fisc. Act., 2002, 5, 1-3.

REYNDERS, S., “Wijzigingen aan facturatieverplichtigen – eindelijk gedaan met het uitreiken van facturen voor vrijgestelde handelingen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2002, nr. 395.

REYNDERS, S., “Twee administratieve aanschrijvingen lichten enkele wetswijzigingen toe”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2002, nr. 396.

REYNDERS, S., “Nieuwe administratieve beslissing maakt de digitale bewaring van stukken met betrekking tot kasregisters mogelijk”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2002, nr. 396.

REYNDERS, S., “Nieuwe administratieve regeling voor tussenpersonen bij directe verkopen spelt met BTW-identificatieverplichtigen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2002, nr. 398.

REYNDERS, S., “Verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten met 1 jaar verlengd”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2002, nr. 404.

2001

REYNDERS, S., “Elektronische facturatie: Nederland is haantje de voorste”, Intern. Fisc. Act., 2001, 7, 1-4.

REYNDERS, S., “Bijzondere BTW-regeling voor beleggingsgoud – administratieve aanschrijving is verschenen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2001, nr. 338.

REYNDERS, S., “BTW-behandeling van diensten verricht door advocaten verder toegelicht”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2001, nr. 339.

REYNDERS, S., “Aftrek van BTW geheven van kosten inzake uitgifte van obligaties en aandelen bevestigd”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2001, nr. 351.

REYNDERS, S., “Toepassingsgebied vrijstelling verhuur onroerende goederen: uitspraak Hof van Justitie”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2001, nr. 374.

REYNDERS, S. en DE BIE, K., “Het wachten beloond – De elektronische BTW-aangifte is er! De laatste nieuwigheden”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2001, nr. 376.

2000

REYNDERS, S., “BTW en Euro. Aanschrijving inventariseert wijzigingen”, Fisc. Act., 2000, 1, 4-6.

REYNDERS, S., “BTW-wetgeving betreffende reisbureaus aangepast onder Europese druk”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2000, nr. 288.

REYNDERS, S., “Wachtprocedure voor buitenlandse BTW-belastingplichtigen – opnieuw wijzigingen”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2000, nr. 311.

REYNDERS, S., “Vereenvoudiging en modernisering van de facturatie in de maak”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 2000, nr. 330.

1999

REYNDERS, S,. “Electronisch commerce en BTW – Quo vadis?”, in Tendensen in bedrijfsrecht. De elektronische handel, Bruylant, Brussel, 1999.

VANHALLE, T. en REYNDERS, S., “Het onderscheid tussen de begrippen kosten van onthaal en publiciteitskosten in de BTW-administratie: de nieuwe toren van Babel?”, noot onder Antwerpen, 15 maart 1999, T.F.R., 1999, 660-662

REYNDERS, S., “BTW. Invoering van de Euro genereert verdere wijzigingen aan de BTW- wetgeving”, Fisc. Act., 1999, 43, 6-8.

REYNDERS, S., “Duty free. BTW-wetgeving aangepast aan de afschaffing van de tax-free verkopen”, Fisc. Act., 1999, 38, 5-6.

REYNDERS, S., “Nieuwe aanschrijving betreffende intracommunautair verkeer van accijnsproducten”, Fisc. Act., 1999, 2, 2.

REYNDERS, S., “Conformiteit van de factuur”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 1999, nr. 235.

REYNDERS, S., “De BTW-aftrekbeperking op autokosten aanvaard”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 1999, nr. 270.

1998

REYNDERS, S., “BTW en verkoopbevorderende maatregelen”, in X, Fiscaal Praktijkboek 1997-’98, 261-301.

REYNDERS, S., “Wijziging BTW-wetboek”, Fisc. Act., 1998, 42, 6.

REYNDERS, S., “Einde van de Europese BTW-teruggaveprocedure in zicht?”, Fisc. Act., 1998, 29, 6-8.

REYNDERS, S., “Nieuwe aanschrijving voor artiesten”, Fisc. Act., 1998, 5, 5-6.

REYNDERS, S., “De nieuwe BTW-aangifte”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 1998, nr. 232.

REYNDERS, S., “Wetgevende bepalingen rond de Euro en BTW”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 1998, nr. 231.

REYNDERS, S., “Inhoudingen BTW-tegoeden monddood?”, Actuele Voorinformatie Vandewinckele, 1998, nr. 227.

1997

REYNDERS, S., “Intracommunautair verkeer. Intrastat: nieuwigheden vanaf 1 januari 1998”, Fisc. Act., 1997, 36, 5-7.

REYNDERS, S., “BTW-vrijstelling. Ook advocaten uit ander EU-land”, Fisc. Act., 1997, 27, 6-7.

REYNDERS, S., “De BTW-vaste inrichting in Europees perspectief”, Fisc. Act., 1997, 21, 9-12.

REYNDERS, S., “Taks op scheermesjes buiten werking om niet-fiscale redenen?”, Fisc. Act., 1997, 18, 6-7.

REYNDERS, S., “BTW-vrijstellingen bij wederinvoer. Nieuwe aanschrijving passieve veredeling”, Fisc. Act., 1997, 10, 5-8.

REYNDERS, S., “Geen BTW op kortingbons. Teruggaaf van teveel betaalde BTW”, Fisc. Act., 1997, 6, 2-4.

1996

REYNDERS, S., “Teruggaaf van BTW aan niet in het binnenland gevestigde BTW- plichtigen”, noot onder H.v.J., nr. C-302/93, 26 september 1996 (Debouche/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen), A.F.T., 1996, 475-478.

REYNDERS, S., “De syndicus: juridische aspecten en BTW-statuut”, A.F.T., 1996, 68-81.